Blog image

Alle wegen leiden naar Forum Hadriani

Wethouder Heleen Mijdam van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op donderdag 21 juni 2012 het hoofdbaken onthult bij het monumentale park Arentsburgh Hoekenburg op de plek van het voormalige Forum Hadriani. Dit onder toezicht van een Romeinse soldaat die een inwoner in tunica vergezelde uit de voormalige Romeinse stad Forum Hadriani. Daarnaast waren veel omwonenden en belangstellenden gekomen om dit historisch feit mee te beleven op de langste dag van het jaar.

Oppergod Jupiter was als politiek raadgever, beschermer van alle mensen en god van weer, wind, donder en bliksem de vele aanwezigen goed gezind tijdens de onthulling van het hoofdbaken aan de Prinses Mariannelaan te Leidschendam-Voorburg. Dit hoofdbaken, bestaande uit veertien driekantige pylonen visualiseert de belangrijkste stad achter de limes in de Romeinse tijd met de naam Forum Hadriani, toont de historische plattegrond alsmede een huidige luchtfoto van dit belangrijke archeologische gebied. In haar openingswoord benadrukte wethouder Mijdam hoe belangrijk het is om de geschiedenis van Leidschendam-Voorburg te vertellen. ’We maken nu zichtbaar wat zich hier in Forum Hadriani heeft afgespeeld en wat nog met veel raadsels is omgeven’, aldus Mijdam.

Het hoofdbaken maakt deel uit van de vijf themabakens die in het Arentsburgh park zijn geplaatst. Op prachtige wijze wordt het leven van die periode ook met tastbare archeologische vondsten tot leven gebracht. De eerste opgravingen van dit gebied dateren uit 1827 toen de allereerste hoogleraar archeologie Caspar Reuvens, verbonden aan de Leidsche Hogeschool, met vernieuwende archeologische technieken het gebied in kaart bracht. Na die periode hebben diverse archeologische onderzoeken aangetoond hoe belangrijk Forum Hadriani ook in economisch opzicht is geweest aan het begin van onze jaartelling.

Na de openingshandeling maakte de wethouder met haar gevolg een wandeling door het park langs de vijf driehoekige themazuilen, die stuk voor stuk een deel van het leven van Forum Hadriani tot leven brengen. De geschiedenis, badhuis, de oost-west route met stad en platteland en het forum. Ook het verhaal over de 16-jarige Gera en een fragment van de Tabula Peutingeriana kaart uit die periode maken deel uit van dit imposante beeldverhaal langs de themabakens in het Arentsburghpark.

Dat alle wegen naar Forum Hadriani leiden is duidelijk. Ook de omgeving van dit monumentale gebied wordt in de komende periode onder handen genomen. Een Romeinse tuin en een vernieuwd pad moet de toegang tot de voormalige stad achter de limes nog tastbaarder maken. Oppergod Jupiter was klaarblijkelijk ook in zijn element en zag dat het goed was. Reageerde later dan menselijk gepland met een hevig onweer en een stortvloed van hemelwater. Alle aandacht was gericht op Forum Hadriani een bloeiende, toonaangevende stad in de Romeinse tijd.

Tekst en foto’s: Gert Jan van Heyningen