Duurzaam Produceren, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De kwaliteitsstandaard van de werkzaamheden van archeologen is gepositioneerd in het hoogste segment. Om dit te kunnen continueren is het van het grootste belang dat een aantal randvoorwaarden gegarandeerd blijft. Ook ProSell, als toeleverancier, voelt zich verantwoordelijk inzake het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij ook de milieubelangen een zwaarwegende factor zijn.

Een organisatie met een sociaal en financieel verantwoord beleid waar de aandacht uitgaat naar mensen, de maatschappij en het milieu met niet te vergeten de ecologische effecten. Met een open transparant beleid in die trajecten waar informatieverstrekking omtrent onze producten gewenst is. En juist DECAL ® Archeologische Tekenfilm is een product waar dit al jarenlang aan de orde is. Openheid en voorlichting zijn ook voor ProSell de ultieme zaken om continuiteit te waarborgen. De maatvaste DECAL® PS 097 tekenfilm is samengesteld uit een basis van polyester met een speciale gematteerde topcoating die tweezijdig is aangebracht. De transparantie is optimaal en dit hoogwaardige materiaal is specifiek bestemd voor handmatige bewerkingen zowel met inkt alsmede plastic P1 stiften. Het materiaal is watervast en oplosmiddelen bestendig waardoor het uitermate geschikt is voor verwerkingen onder zeer extreme omstandigheden. Toepasbaar voor gebruik binnen, buiten en zelfs onderwater.

De oppervlaktecoating is fijn van structuur en speciaal geschikt gemaakt voor bewerkingen met plastic leads. Het materiaal is daardoor specifiek geschikt voor archeologische toepassingen en voldoet volledig aan de gestelde normen vermeld in de KNA-richtlijn (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie).

Hoge kwaliteitseisen
Het aantal aanbieders van dit soort hoogwaardige substraten loopt zienderogen terug. Niet alleen vanwege de verminderde afname, maar ook vanwege de invoering van het Europeese stoffenbeleid (REACH). Het volledig en verplicht in kaart brengen van de chemicaliën van de topcoating is aan de orde geweest. Door de enorme kosten die deze handelingen met zich meebracht hebben een aantal chemische toeleveranciers besloten een aantal producten uit kostenoverwegingen niet meer te produceren. Daarbij komt de relatief geringe afname en de hoge kwaliteitseisen die aan dit specifieke product voor archeologische doeleinden wordt gesteld. Aan dit standpunt valt niet te ontkomen. Niettemin hebben wij in Europa een onderneming gevonden die bereid is voor ons exclusief een coating aan te brengen die niet alleen volledig aan de voorwaarden van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie voldoet maar ook aansluit binnen het project van SenterNovem inzake Duurzaam Inkopen. Daarnaast ook de doelstelling onderschrijft van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij het Duurzaam Inkopen voor ProSell automatisch Duurzaam Produceren is geworden.

ProSell heeft nu al enige Nederlandse onderneming de tekenvellen die bestemd voor archeologische diensten, voor gebruik zowel binnen alsmede buiten en voor toepassingen onder water, die aan de volledige kwaliteitsnorm (KNA) en maatschappelijk aan alle eisen voldoen.

Druktechniek
In het verleden werd alles gedrukt middels oplosmiddelen bevattende inkten in zowel offset als zeefdruk. De druktechnische problemen die aan de orde kwamen met de veranderende coatingen van het polyester lieten zien dat de hardheid negatieve effecten had bij het in offset bedrukken van het materiaal. Platen of anders gezegd de beelddragers liepen kaal.

Daarnaast speelt zich al jaren af de stellingname van de overheid om tot een aanzienlijke reductie te komen van de uitstoot van oplosmiddelen. Het KVGO, het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, de brancheorganisatie van de drukkers, laat weten dat de doelstelling is dat per jaar een afname van 10% gerealiseerd dient te worden van het gebruik van oplosmiddelen en oplosmiddelhoudende inkten. Een goede zaak die in feite al is gerealiseerd. Het in zeefdruk bedrukken is technisch gezien de meest voor de hand liggende techniek en met de invoering van de UV-technologie wordt het gebruik van oplosmiddelen vermeden. Voordeel is voorts dat de stabiliteit van het product aanzienlijk beter is dan als dit met oplosmiddelenhoudende inkten zou zijn gerealiseerd. De UV-technologie werkt met straling van het UV-licht (UV-B) waarbij de inkt of acrylaten door middel van het op elkaar afgestemde fotoinitiatoren door de invloed van het licht een actieve chemische ketting vormen. Een verantwoorde wijze waarbij geen uitstoot meer is van Vluchtige Organische Stoffen. ProSell was een der eerste bedrijven die voor een groot aantal producten de UV-Technologie omarmde en vanwege kwaliteitsaspecten alsmede de grote milieuvoordelen van deze techniek ook daadwerkelijk UV in de praktijk toepaste.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is wat ons betreft al jarenlang een vast gegeven waarbij milieuaspecten een bijzondere plek innemen. Duurzaam Produceren is slechts het vervolgtraject wat naadloos aansluit bij het bovenvermelde. Het Duurzaam Inkopen van onze producten laten wij graag aan u over.