ProSell Archeologie

Hoogwaardige tekenmaterialen voor archeologische toepassingen

DECALĀ® PS097 archeologisch tekenpolyester
Een belangrijk aspect bij de opgravingen is het documentatie beheer. Originele veldtekeningen zijn uniek en onvervangbaar. Juist de kwaliteit van dit materiaal is een typische materie wat op het lijf gesneden is van de mensen achter ProSell uit Leidschendam.

ProSell heeft al meer dan drie decennia de kennis over specifieke substraten voor de archeologische sector. Waterbestendigheid zijn vaste begrippen geworden. Want onze kennis houdt in dat originele veldwerk tekeningen op DECALĀ® PS097 folie vervaardigd een waarborg is voor kwaliteit. Dit zelfs onder extreme weersomstandigheden en gebruik makend van de speciale stiften die zelfs bij onderwaterarcheologie toegepast kunnen worden.

Naast de archeologische tekenvellen levert ProSell andere hulpmiddelen voor de archeologische veldwerker die in de put zijn opgravingen doet.